FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Wednesday, February 28, 2024 - 12:16

नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Friday, February 23, 2024 - 14:45

शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा कार्यक्रमको सूचना ।

Friday, February 23, 2024 - 14:42

तह वृद्वि/मिलान/बढुवाको सूचना ।

Friday, February 23, 2024 - 14:19 PDF icon IMG_20240223_0003.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Tuesday, February 20, 2024 - 11:56 PDF icon प्रथम पटक प्रकाशित सूचना 2080-11-08

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Tuesday, February 20, 2024 - 11:56 PDF icon प्रथम पटक प्रकाशित सूचना 2080-11-08

बाल मनोविज्ञ तथा समाजसेवी सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी २१ दिने सार्वजनिक सूचना ।

Thursday, February 15, 2024 - 15:42 PDF icon CamScanner 02-16-2024 11.41.pdf

बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुने तथा सूचीकृत भएका व्यक्तिहरुले नविकरण फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, February 13, 2024 - 12:01

बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुने तथा सूचीकृत भएका व्यक्तिहरुले नविकरण फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, February 13, 2024 - 12:01

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Friday, February 2, 2024 - 14:11 PDF icon अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Pages

Documentary