FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित)

Thursday, February 1, 2024 - 14:55 PDF icon प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित)

जानकारी सम्बन्धमा ।

Wednesday, January 31, 2024 - 12:14 PDF icon जानकारी.pdf

विभिन्न पदको नामवली स्वीकृत गरि परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

Monday, January 29, 2024 - 13:13 PDF icon विभिन्न पदकको नामवली स्वीकृत गरि परिक्षा मिति तय गरिएको सूचना ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजानिक गरिएको

Monday, January 22, 2024 - 10:33 PDF icon LISA Nepal - Dashboard.pdf

तह बृद्बि/मिलानको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, January 14, 2024 - 13:36 PDF icon IMG_20240114_0002.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ( प्रथम पटक प्रकाशित सूचना )

Monday, January 1, 2024 - 15:24 PDF icon IMG_20240101_0001.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ( प्रथम पटक प्रकाशित सूचना )

Monday, January 1, 2024 - 15:24 PDF icon IMG_20240101_0001.pdf

तरकारी बाली पकेट कार्यक्रमको निरन्तरता सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

Thursday, December 21, 2023 - 14:30 PDF icon IMG_20231221_0004.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Thursday, December 21, 2023 - 12:27 PDF icon IMG_20231221_0003.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Thursday, December 21, 2023 - 12:27 PDF icon IMG_20231221_0003.pdf

Pages

Documentary