FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Monday, March 20, 2023 - 13:13 PDF icon अन्तिम नतिजा.pdf

सिमल तरूल उत्पादन अभिवृदि कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।

Sunday, March 5, 2023 - 15:26 PDF icon सूचना कृषी.pdf

सडक बोर्ड अन्तर्गत ईमानेटार हुंदै शान्तिचोक जाने सडक खण्ड वडा नं ५, कृषि मार्ग वडा नं १ को स्तरोन्नती को बोलपत्र तथा वडा नं २ फाएरलाइन सडक खण्ड स्तरोन्नतीको शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सुचना

Wednesday, March 1, 2023 - 10:58

सडक बोर्ड अन्तर्गत ईमानेटार हुंदै शान्तिचोक जाने सडक खण्ड वडा नं ५, कृषि मार्ग वडा नं १ को स्तरोन्नती को बोलपत्र तथा वडा नं २ फाएरलाइन सडक खण्ड स्तरोन्नतीको शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सुचना

Wednesday, March 1, 2023 - 10:58

Notice for Letter of Intent

Friday, February 10, 2023 - 00:00 PDF icon IMG_20230212_0002.pdf

Notice for Letter of Intent

Friday, February 10, 2023 - 00:00 PDF icon IMG_20230212_0002.pdf

गाउँपालिका गान तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, February 10, 2023 - 00:00 PDF icon IMG_20230212_0001.pdf

बेरोजगार व्याक्तिको सूचीमा सूचिकृत हुने फारम

Tuesday, February 7, 2023 - 13:30 PDF icon बेरोजगार व्याक्तिको दर्ता फारम.pdf

आय व्ययको बिबरण ।

Wednesday, February 1, 2023 - 11:28 PDF icon ilovepdf_merged.pdf

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, February 1, 2023 - 10:41 PDF icon IMG_20230130_0001.pdf

Pages