FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन ८०/८१ 07/07/2024 - 15:11 PDF icon बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन.pdf
सिचाई कार्यक्रमको लागि निवेदन र प्रस्तावनाको ढाचाँ ८०/८१ 03/22/2024 - 11:27 PDF icon IMG_20240322_0002.pdf
रबर खेती प्रवद्वन कार्यक्रको प्रतावना ( नमुना) ८०/८१ 03/20/2024 - 15:45 PDF icon IMG_20240320_0004.pdf
जनप्रतिनिधि अनुगमन प्रतिवेदन फाराम ८०/८१ 03/13/2024 - 13:15 PDF icon अनुगमन प्रतिवेदन जनप्रतिनिधि.pdf
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम । ७९/८० 12/23/2022 - 13:05 PDF icon कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतको दरखास्त फाराम ७९/८० 08/05/2022 - 10:09 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
रोजगार सहायकको आवेदन फाराम ७९/८० 07/18/2022 - 11:50 PDF icon आवेदन फाराम.pdf
घर भाडा लिने सम्बन्धी निवेदन नमुना ७८/७९ 02/09/2022 - 16:52 PDF icon घर भाडा लिने सम्बन्धी निवेदन नमुना.pdf
जल उपभोक्ता समितिको नमुना विद्यान ७८/७९ 01/21/2022 - 12:12 PDF icon जल उपभोक्ता समिति नमुना विद्यान.pdf
मर्मत संभार फारम ७८/७९ 09/28/2021 - 14:43 PDF icon मर्मत फारम.pdf

Pages

Documentary