FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चुलाचुली गाउँपालिकाको तृतिय त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरूको विवरण ७८/७९ Thursday, May 5, 2022 - 11:27 PDF icon CamScanner 05-04-2022 13.45.pdf
सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता प्रणाली "सुदृढिकरण" आयोजना संचालन निर्देशिका ७७/७८ Friday, October 22, 2021 - 15:39 PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन निर्देशिका.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नविकरण भएका लाभग्राहि को विवरण वडा नं. ६ ७८/७९ Tuesday, September 28, 2021 - 13:03 PDF icon वडा ६.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नविकरण भएका लाभग्राहि को विवरण वडा नं. ५ ७८/७९ Tuesday, September 28, 2021 - 13:03 PDF icon वडा ५.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नविकरण भएका लाभग्राहि को विवरण वडा नं. ४ ७८/७९ Tuesday, September 28, 2021 - 13:03 PDF icon वडा ४.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नविकरण भएका लाभग्राहि को विवरण वडा नं. ३ ७८/७९ Tuesday, September 28, 2021 - 13:02 PDF icon वडा ३.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नविकरण भएका लाभग्राहि को विवरण वडा नं. २ ७८/७९ Tuesday, September 28, 2021 - 13:02 PDF icon वडा २.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नविकरण भएका लाभग्राहि को विवरण वडा नं. १ ७८/७९ Tuesday, September 28, 2021 - 13:01 PDF icon वडा १.pdf
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको विवरण ७८/७९ Tuesday, September 28, 2021 - 12:54 PDF icon भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको नामवली.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको मासिक दरको सूचना ७८/७९ Thursday, September 16, 2021 - 10:37

Pages

Office Location