FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक बर्ष २०८०| २०८१ को भुत्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा

८०/८१ 06/19/2024 - 16:54 PDF icon आर्थिक बर्ष २०८०-२०८१ को भुत्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा.pdf

जानकारी सम्बन्धमा ।

८०/८१ 06/16/2024 - 16:47 PDF icon towards (1).pdf

प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 06/11/2024 - 15:17 PDF icon Ask for request

चुलाचुली गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, २०७९

७९/८० 06/26/2022 - 12:53 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम इडिट पश्चातको.pdf

चुलाचुली गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७९

७९/८० 06/26/2022 - 12:50 PDF icon total budget_merged (1).pdf

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका

७८/७९ 11/28/2021 - 13:29 PDF icon बजेट निति तथा कार्यक्रम पुस्तिका २०७८ ७९.pdf

आ.व. २०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 08/08/2021 - 15:43 PDF icon नीति तथा कायक्रम २०७८-०७९.pdf

आ.व. २०७८।०७९ को राजश्वको दर रेट ।

७७/७८ 06/27/2021 - 11:58 PDF icon बजेट अनुमान.pdf

बजेट निति तथा कार्यक्रम २०७७ ७८

७७/७८ 09/16/2020 - 12:28 PDF icon वजेट नीति तथा कार्याक्रम पुस्तिका २०७७ ७८.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७७-७८(बजेट बक्तब्य)

७७/७८ 08/04/2020 - 07:00 PDF icon नीति तथा कायक्रम २०७७-०७८.pdf

Pages