FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पोषणमैत्री स्थानीय तह कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 02/28/2022 - 12:22 PDF icon पोषणमैत्री स्थानीय तह कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८.pdf
करार सेवाका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मूल्याङ्कन तथा नयाँ अवधीका लागि करार सम्झौता समबन्धी मापदण्ड २०७८ ७८/७९ 12/02/2021 - 12:41 PDF icon करार सेवा.pdf
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८ ७८/७९ 11/24/2021 - 14:35 PDF icon कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८.pdf
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 11/24/2021 - 14:29 PDF icon करार सेवा.pdf
सेवा इकाइका लागि जनशक्ति(एम आइ एस अपरेटर, फिल्ड सहायक) छनोट सम्बन्धी मापदण्ड ७६/७७ 10/22/2021 - 15:43 PDF icon एम आई एस अपरेटर र फिल्ड सहायक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा ब्याबस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ७७/७८ 09/22/2021 - 11:45 PDF icon ढु_गा गिटि मापदण्ड 2077.pdf
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका सूचक र अंकभार ७७/७८ 09/03/2021 - 13:01 PDF icon कार्यसम्पादन मूल्यांकनका सूचक र अंकभार.pdf
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन कार्यबिधि २०७८ ७७/७८ 09/03/2021 - 13:01 PDF icon प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन कार्यबिधि २०७८.pdf
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ ७७/७८ 09/02/2021 - 13:53 PDF icon बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८.pdf
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजिकरण नियमावली २०७७ ७६/७७ 09/02/2021 - 13:51 PDF icon राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्_जिकरण नियमावली, २०७७.pdf

Pages