FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चुलाचुली गाउँपालिकाको खेलकुद सम्बन्धि निर्देशिका,२०७५ ७५/७६ 04/07/2019 - 15:55 PDF icon Khelkud Nirdeshika Final.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन तथा ब्यबस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 02/08/2019 - 13:16 PDF icon Krishi tatha pasupanxi.pdf
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि ऐन २०७५ ७५/७६ 02/08/2019 - 13:01 PDF icon Bipad.pdf
गाउँ सभा संचालन ऐन २०७५ (प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित) ७५/७६ 01/24/2019 - 13:02 PDF icon गाउँसभा संचालन ऐन.pdf
टोल बिकास संस्था संचालन तथा व्यावस्थापन सम्बन्धि कार्यबिधि ७५/७६ 12/26/2018 - 15:30 PDF icon टोल बिकास संचालन तथा ब्यबस्थापन समबन्धि कार्याविधि.pdf
प्रदेश १ राजपत्र(सार्बजनिक बिदा) ७५/७६ 12/24/2018 - 17:44 PDF icon Rajpatra_Province-1.pdf
चुलाचुली गाउँपालिका आर्थिक बिनियोजन ऐन 2075 ७४/७५ 10/04/2018 - 14:30 PDF icon चुलाचुली गाउँपालिका आर्थिक बिनियोजन ऐन.pdf
करारमा प्राबिधिक जनशक्ति नियुक्ति गर्ने कार्यबिधि २०७५ ७४/७५ 10/04/2018 - 14:27 PDF icon करार नियुक्ति कार्यबिधि २०७५.pdf
ब्याक हो लोडर संचालन र ब्यबस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 10/04/2018 - 14:26 PDF icon ब्याक हो लोडर संचालन र ब्यबस्थापन २०७५.pdf
आर्थिक विधेयक २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 10:49 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf

Pages

Documentary