FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

जिम्मेवारी प्रदान गरिएको सम्बन्धमा ।

Friday, April 5, 2024 - 14:33 PDF icon IMG_20240405_0001.pdf

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

Thursday, April 4, 2024 - 12:16

घरनक्सा अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Monday, April 1, 2024 - 17:03 PDF icon IMG_20240401_0001.pdf

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना ।

Saturday, March 23, 2024 - 12:16

सिचाई कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

Friday, March 22, 2024 - 11:22 PDF icon IMG_20240322_0001.pdf

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, March 20, 2024 - 15:38 PDF icon IMG_20240320_0003.pdf

कीटनाशक विषादी वितरण सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, March 20, 2024 - 15:10 PDF icon IMG_0001.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Wednesday, March 20, 2024 - 15:08 PDF icon resd.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Wednesday, March 20, 2024 - 15:08 PDF icon resd.pdf

सेवा करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, March 15, 2024 - 19:20

Pages

Documentary