FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Tuesday, June 11, 2024 - 15:17 PDF icon Ask for request

प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Tuesday, June 11, 2024 - 15:17 PDF icon Ask for request

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धमा सूचना ।

Tuesday, June 11, 2024 - 15:12

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धमा सूचना ।

Tuesday, June 11, 2024 - 15:12

कर्मचारीहरुको नियमित तह वृद्धिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, June 6, 2024 - 18:16

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

Monday, May 20, 2024 - 16:45

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Monday, May 20, 2024 - 12:06

कबुलियतनामा गर्न आउने/पठाउने सम्बन्धमा ।

Tuesday, May 14, 2024 - 17:05 PDF icon IMG_20240514_0003.pdf

५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा फलफूलका विरुवा माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, May 9, 2024 - 15:54

सूचना प्रविधि अधिकृत पदको छोटो सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Tuesday, April 30, 2024 - 13:02 PDF icon IMG_20240430_0005.pdf

Pages

Documentary