FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( Letter of Intent)

७८/७९ 08/29/2021 - 15:56 PDF icon Letter Of Intent_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( Letter of Intent)

७८/७९ 08/24/2021 - 18:49 PDF icon Letter of intent Ecotourism.pdf

आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धि आसयको सूचना

७८/७९ 08/16/2021 - 14:36

बोलपत्र आह्वानको सूचना

७८/७९ 08/02/2021 - 12:41 PDF icon thekka_0001.pdf

शिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना (1/Chulachuli/078/079,2/Chulachuli/078/079)

७८/७९ 07/22/2021 - 10:42 PDF icon Suchna 1 and 2 2078 79_0001.pdf

२०७८-७९ को निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 07/13/2021 - 11:16 PDF icon Aya Thekka_0001.pdf

स्थानीय पूर्वाधार बिकास शुल्कसम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 07/13/2021 - 11:12 PDF icon Patake_0001.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना

७७/७८ 07/08/2021 - 11:35 PDF icon Stationey_0001.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 06/28/2021 - 16:22 PDF icon 40 Chulachuli 77 78_0001.pdf

निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 06/27/2021 - 12:42 PDF icon nikasi notice_0001.pdf

Pages