FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८।०७९ को निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 11/01/2021 - 11:32

शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वान सूचना ।।।

७८/७९ 10/28/2021 - 10:40 PDF icon Notice Sealed 07 and 08_0001.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आसयको सूचना

७८/७९ 09/20/2021 - 13:58 PDF icon Asaya_0001.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आसयको सूचना

७८/७९ 09/20/2021 - 13:58 PDF icon Asaya_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( Letter of Intent)

७८/७९ 09/01/2021 - 11:53 PDF icon suchana thekka_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( Letter of Intent)

७८/७९ 08/29/2021 - 15:56 PDF icon Letter Of Intent_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( Letter of Intent)

७८/७९ 08/24/2021 - 18:49 PDF icon Letter of intent Ecotourism.pdf

आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धि आसयको सूचना

७८/७९ 08/16/2021 - 14:36

बोलपत्र आह्वानको सूचना

७८/७९ 08/02/2021 - 12:41 PDF icon thekka_0001.pdf

शिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना (1/Chulachuli/078/079,2/Chulachuli/078/079)

७८/७९ 07/22/2021 - 10:42 PDF icon Suchna 1 and 2 2078 79_0001.pdf

Pages