FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यादेश दिएको सम्बन्धमा । (worldwide/Bigyan J.V)

७८/७९ 04/13/2022 - 21:11 PDF icon कार्यादेश दिइएको worldwideBigyan JV.pdf

कार्यादेश दिएको सम्बन्धमा । (worldwide/Bigyan J.V)

७८/७९ 04/13/2022 - 21:10 PDF icon कार्यादेश दिइएको worldwideBigyan JV22.pdf

सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.)२

७८/७९ 04/03/2022 - 15:02

सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.)

७८/७९ 04/03/2022 - 14:59 PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.).pdf

सम्झौता गर्न आउने बारे (सतासी निर्माण सेवा)

७८/७९ 04/03/2022 - 14:56

invitation for bidding

७८/७९ 03/29/2022 - 12:55 PDF icon invitation for bidding (2).pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धीको सूचना ।

७८/७९ 03/23/2022 - 14:40

Latter of Intent

७८/७९ 03/22/2022 - 15:57

आसयको सूचना

७८/७९ 03/17/2022 - 19:33 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव.pdf

Latter of Intent

७८/७९ 03/07/2022 - 16:27 PDF icon Latter of intent.pdf

Pages

Office Location