FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 12/17/2019 - 12:28 PDF icon IMG_20191217_0001.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 12/17/2019 - 12:27 PDF icon IMG_20191217_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 12/09/2019 - 12:47

जानकारी सम्बन्धमा (हालै प्रकाशित बोलपत्र को सूचना सगँ सम्बन्धित)।।।

७६/७७ 08/28/2019 - 12:18 PDF icon ebidchange.pdf

चुलाचुली गाउँपालिका वडा भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 08/27/2019 - 09:04 PDF icon Notice For Construction Of Building 4 Wards.pdf

चुलाचुली वडा १ स्वास्थ्य भवनको ठेक्का सम्बन्धि दरभाउपत्र माग गरेको सूचना

७५/७६ 05/10/2019 - 12:19 PDF icon NOTICE health build published.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 03/07/2019 - 11:32

सौचालय निर्माण सम्बन्धि बोलपत्रको सूचना

७५/७६ 02/04/2019 - 09:24 PDF icon Suchana toilet.pdf

औषधि खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र

७५/७६ 01/08/2019 - 11:00 PDF icon औसधि खरिद संग सम्बन्धित दरभाउपत्र.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 01/06/2019 - 10:36 PDF icon NOTICE Black Top Road.pdf

Pages