FAQs Complain Problems

(CBRF) काे परिक्षा सम्बन्धी सूचना र अावेदनकर्ताहरू

चुलाचुली गाउँपालिका ले खुलाएकाे  समुदायमा अाधारित सहजकर्ताकाे लिखित तथा मैखिक परिक्षा यही मिति २०७४/१०/०३ मा १ बजे जनता मा.वि. चलीकञ्नपुर उ.मा.वि.मा हुने जानकारी का साथ सम्पूर्ण प्रमाण पत्र सक्कलै ल्रयाउन जानकारी गरार्इन्छ ।

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: