FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 02/11/2021 - 13:20 PDF icon Notice 2077-10-26_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना(16/Chulachuli/077/078)

७७/७८ 02/03/2021 - 10:52 PDF icon asaya 16 2077 78_0001.pdf

शिलबन्दि बोलपत्र रद्ध गरिएको सूचना

७७/७८ 02/02/2021 - 14:16 PDF icon diwa bhojan cancel_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना(21 Chulachuli 077 78)

७७/७८ 01/29/2021 - 12:07 PDF icon aasayako suchna_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

७७/७८ 01/28/2021 - 13:07 PDF icon 15 Asaya_0001.pdf

दरभाउपत्र तथा बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 01/13/2021 - 10:06 PDF icon notice for computer_0001.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 01/08/2021 - 14:09 PDF icon Aasayako Suchana.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 01/06/2021 - 10:20 PDF icon upload 12.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 01/06/2021 - 10:19 PDF icon upload 1.pdf

Invitation For Hard Copy and Electronic Bids(दिवा खाजा योजना)

७७/७८ 01/04/2021 - 10:23 PDF icon bid 2077 4 jan_0001.pdf

Pages