FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७८-७९ को निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 07/13/2021 - 11:16 PDF icon Aya Thekka_0001.pdf

स्थानीय पूर्वाधार बिकास शुल्कसम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 07/13/2021 - 11:12 PDF icon Patake_0001.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना

७७/७८ 07/08/2021 - 11:35 PDF icon Stationey_0001.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 06/28/2021 - 16:22 PDF icon 40 Chulachuli 77 78_0001.pdf

निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 06/27/2021 - 12:42 PDF icon nikasi notice_0001.pdf

स्थानीय पूर्वाधार बिकास शुल्कसम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 06/27/2021 - 12:33 PDF icon Patake Notice_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

७७/७८ 06/16/2021 - 14:10 PDF icon asaya_0001.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना

७७/७८ 06/08/2021 - 15:56 PDF icon CamScanner 06-08-2021 15.52.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना(20/Chulachuli/077/078)

७७/७८ 04/09/2021 - 11:29 PDF icon 20 aasya ko suchana_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना(20/Chulachuli/077/078)

७७/७८ 04/09/2021 - 11:29 PDF icon 20 aasya ko suchana_0001.pdf

Pages