FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 08/21/2022 - 15:59

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

७९/८० 08/09/2022 - 11:57

आसयको सूचना ।

७९/८० 08/03/2022 - 19:22

स्थानीय पूर्वाधार विकास शुल्कसम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७९/८० 07/19/2022 - 16:06 PDF icon CamScanner 07-19-2022 16.00.pdf

Notice Latter of Indent

७८/७९ 04/22/2022 - 17:04 PDF icon Notice for Latter of Indent.pdf

कार्यादेश दिएको सम्बन्धमा । (worldwide/Bigyan J.V)

७८/७९ 04/13/2022 - 21:11 PDF icon कार्यादेश दिइएको worldwideBigyan JV.pdf

कार्यादेश दिएको सम्बन्धमा । (worldwide/Bigyan J.V)

७८/७९ 04/13/2022 - 21:10 PDF icon कार्यादेश दिइएको worldwideBigyan JV22.pdf

सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.)२

७८/७९ 04/03/2022 - 15:02

सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.)

७८/७९ 04/03/2022 - 14:59 PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.).pdf

सम्झौता गर्न आउने बारे (सतासी निर्माण सेवा)

७८/७९ 04/03/2022 - 14:56

Pages